Michal Kindernay website

Spectres of Pilsen

Spectres of Pilsen

sound_map.html

Michal Kindernay is an intermedia artist, curator and performer. His audio-visual installations interconnect art, film, technology and science. He reflects ecological issues through various technological approaches in relation to nature environment. His works include video performances, interactive installations or experimental documentary projects or sound compositions. He is one of the founders or yo-yo non profit culture organization and initiator or RurArtMap project. He was one of the curators of S kolska 28 gallery in Prague. He teaches in Prague College – MA Fine Art and in Centre of Audiovisual Studies in Film and TV School of Academy of Performing Arts (creative modules). As an organizer or artist he was involved in many international projects. He works and lives in Prague.


/


Michal Kindernay je intermediální umělec, performer a kurátor. Jeho audiovizuální instalace propojují oblasti a nástroje umění, technologie a vědy. Často se dotýká témat ekologie a skrze aplikování technologických přístupů ve vztahu k přírodě reflektuje problematiku environmentálních otázek. Jeho práce zahrnují videoperformance a interaktivní instalace, intermediální a dokumentární projekty a hudební zvukové kompozice. Je spoluzakladatelem umělecké organizace yo-yo, iniciátorem projektu RurArtmap, byl členem kolektivu galerie Školská 28 v Praze. Jako pedagog působí v rámci nového magisterského programu na Prague College a externě v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze.

selected works...please continue here

compositions excerpts /

             sounds on soundcoud here

videos on vimeo here

contact here